Publications from Statens Offentliga Utredningar

Title Author(s) Year
Patent och innovationer för tillväxt och välfärd (SOU 2006:80) 2006