Skip to content

Marcus Holgersson receives the honorary prize from students

Marcus HolgerssonMarcus Holgersson has received the honorary prize from the students of the Industrial Engineering and Management Program for his teaching at Chalmers University of Technology and for his work with the UC Berkeley summer program.

The motivation follows in Swedish: “I:arnas hederspris år 2017 går till en lärare som är pedagogisk och kunnig, men även är mån om elevernas lärande. Personen har en väldigt positiv inställning och en glad personlighet som sprider sig till studenterna. Med sin insats och otroliga engagemang under Berkeley-utbytet i somras bidrog denna person med internships till alla studenterna, flera intressanta studiebesök inom olika industrier, sökte ett stipendium som eleverna sedan fick dela på, samt ordnade så att studenterna fick studera på Berkeley-fakulteten istället för att endast nyttja lokalerna. I:arnas hederspris år 2017 går till Marcus Holgersson.”