Så leder vi…

Ett femtiotal svenska företagsledare och styrelseledamöter berättar frankt om sitt sätt att leda företag i teknisk-ekonomisk omvandling. Problem och hot varvas med möjligheter och framgång. Teknik och profit ställs mot omvärldskrav. Produktutveckling, företagsförvärv och nya marknader skapar handlingsutrymme men också risker.

Boken inleds med en översikt över managementutvecklingen i Sverige och avslutas med en sammanfattning om vad som kan läras in och ut om management.

Så leder vi… bygger broar:

  • en kulturbro mellan industri och högskola
  • en kunskapsbro mellan teknik och ekonomi
  • en generationsbro mellan luttrade ledare och dem som ska axla nytt ansvar

Boken vill vara en länk mellan olika ledargenerationer och förmedla erfarenheter i konsten att leda företag. Läsaren kan själv pröva olika situationer och ledarstilar och testa sin ledarförmåga.

Så leder vi… passar lika bra för praktiker som för managementutbildning. I redaktionskommittén för boken ingår Holger Bohlin och Ove Granstrand, båda professorer vid Chalmers, samt direktör Gunnar L. Johansson, ordförande i Sveriges Industriförbund. Övriga författare representerar ABB, Asea, Beror Kemi, Componenta, Chalmers tekniska högskola, Eka Nobel, Electrolux, Geveko, Hasselblad, Hexagon, SE-Banken, SKF, Televerket, Volvo och Volvo Flygmotor.