Management av immateriella rättigheter i öppen innovation

En vanlig föreställning är att patent och andra immateriella rättigheter står i kontrast till öppen innovation. Visserligen innebär ett patent att utöver innehavaren får ingen annan ”använda uppfinningen genom att tillverka, sälja eller importera den utan att den som har patentet gett tillstånd”, men samtidigt kan denna typ av rättigheter användas som en bas för att möjliggöra och styra öppen innovation. Med utgångspunkt i svensk och internationell forskning diskuterar kapitlet spänningar och möjligheter med immateriella rättigheter i öppen innovation.

Contact marhol@chalmers.se to get a copy of this chapter.

Published in Lakemond, N. and Tell, F. (Eds.), Öppen innovation – i teori och praktik, pp. 113-126, Studentlitteratur, 2016