IP-strategi i digitaliserande industrier: Gammal trend med nya implikationer

Digitaliseringen omvandlar inte bara industrier utan även landskapet med immateriella tillgångar (eller IP för ’intellectual property’). Inte bara den teknologiska komplexiteten, utan även den juridiska, ökar med IP-rättigheter som sprids över olika aktörer och olika teknologier. Hur ska man med rätt IP-strategi gå stärkt ur digitaliseringen?